Apel za donacije

Print

Tuesday, 24 August 2010 03:52

slideshow 31

Banka hrane – Podgorica prikuplja namirnice od:
- preduzeća iz prehrambenog sektora
- neprehrambrenog sektora: kompanija, agencija, preduzeća, poslovnih banaka itd. koje
  namirnice kupuju u maloprodajnim objektima i doniraju ih Banci hrane Podgorica
- potrošača koji ih doniraju tokom akcija organizovanih u megamarketima
- trgovinskih lanaca čiji prehrambreni proizvodi su najmanje dva meseca pred istekom roka
  trajanja.