Apel za usluge

Print

Tuesday, 24 August 2010 03:52

Rad Banke hrane Podgorica takođe možete podržati doniranjem:

OPREME

 

kompjutera, štampača, kopir mašine, faks mašine, prevoznog sredstva - kombi, viljuškari, palete, kartoni, kutije... ili

USLUGA

 

ustupanjem poslovnog i skladišnog prostora, uslugama transporta, promocije akcija, štampanja materijala, saveta i konsultacija itd.